تبدیل شیرهای هندلی به شیر های کنترل از راه دور

هر سایز از شیرهای هندلی

تامین انرژی با سولار و باطری موتور سیگلت

کنترل و فرمان از راه با سیم کارت و برنامه فارسی

اجرای زمان بندی بدون سیم کارت (بعد از برنامه ی ریزی اولیه)

برنامه ریزی هفتگی با دقت ساعت و دقیقه

دزدگیر موبایلی جهت مواظبت از کل تجهیزات

مصرف برق کل سیستم کمتر از ۱ وات  ساعت !!!

سایر محصولات